Rumburk - Loretánská kaple s ambity

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla Loreta součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Svatou chýši v Rumburku nechal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. Se stavbou Lorety se začalo roku 1704. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Krásné štukové reliéfy byly dokončeny v roce 1709. Ke zhotovení deseti Sibyl a deseti proroků byl použit na místo mramoru, jenž je na italské Loretě, místní pískovec. Spolu s reliéfy a sochami obohacují vnější vzhled Lorety korintské polosloupy s bohatými hlavicemi.

Uvnitř Lorety se nachází kopie „zázračné Černé Madony“ z cedrového dřeva posázeného zlatem a drahokamy. Soška byla roku 1694 posvěcená papežem Innocencem XII. Roku 1743 byla zahájena stavba křížové chodby po obvodu kaple.

Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince pořádají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Každé poslední úterý v měsíci se v loretánské kapli koná mše svatá. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. Ve vstupní budově je od roku 2013 přístupná česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska.

Loretánská kaple s ambity je od poloviny roku 2014 zařazena do mezinárodní poutní trasy Via Sacra, vynikajícího putování po sakrálních památkách v Lužici, Polsku a Libereckém kraji. Díky tomu je do tohoto projektu nyní zapojen i Šluknovský výběžek, resp. České Švýcarsko.

Areál, kterým ročně projde více než 8 500 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Vstupné:
dospělí 50,- Kč
děti 25,- Kč

Kontakt:
Tel.: +420 604 555 922
E-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Návštěvní doba:
úterý – sobota
duben – říjen 10:00 – 17:00 h.
listopad – březen 9:00 – 16:00 h.

 

VstupnéCena [CZK]
základní vstupné
50
snížené
25
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 a více dětí)
125

Adresa: 

Třída 9. května 149/27
408 01 Rumburk
Česká republika

Kategorie: 

  • Památka