Tajemství přírody - vzdělávací kurz

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Srdečně Vás zveme na interaktivní seminář, v jehož  průběhu se pedagogové učí provádět jednoduché demonstrační pokusy a vést žákovské pokusy.

KURZ UŽ JE OBSAZEN.

Anotace kurzu:
Jednodenní vzdělávací program je plně v souladu s cíli RVP definovanými pro MŠ (zejména tematický okruh Dítě a svět), a s cíli RVP ZŠ (hlavně tematické okruhy Neživá příroda a Živá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i v souladu se záměry rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z hodinové teoretické části, kde bude v úvodu představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována samotné metodice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných chemických látek a pomůcek potřebných k provádění pokusů.
Účastníci semináře se budou učit:
1. technice provádění cca 20 přírodovědných pokusů
2. provádět jednotlivé pokusy společně s dětmi
3. motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů
4. komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život.

Obsahem praktické části bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou, s kyslíkem, s oxidem uhličitým, s kuchyňskou solí, s octem, s barvivy, s mýdlem, s papírem, s bramborami, s rostlinami a s potravinami aj.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že lektor bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i těch nejjednodušších pokusů.

Lektoři kurzu: PhDr. Tomáš Kudra a kolegové

Vložné na kurz je 250 Kč, poplatek se hradí na místě nebo Vám vystavíme fakturu, občerstvení zajištěno.
Na seminář je nutné se předem přihlásit. Počet míst je omezený!
Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycasko.cz nebo tel.č.: 775 552 790

Seminář je realizován díky projektu: Žáby, čápi, lososi aneb život u vody i ve vodě,
podpořenému  Ústeckým krajem

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [CZK]
Vložné
250

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář